Vymáhanie dlhov a pohľadávok

  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok a dlhov (predžalobné rokovanie s dlžníkom, zaslanie predžalobnej výzvy)
  • súdne vymáhanie pohľadávok (neuhradené faktúry, dlžné výživné, nevyplatenie mzdy..)
  • poradenstvo a právne zastupovanie pred súdom vo veci vymáhania pohľadávok

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA