Exekučné právo

  • poradenstvo
  • zastupovanie v exekučnom konaní
  • vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie pre oprávneného
  • Obrana v exekučnom konaní (návrh na zastavenie exekúcie, odklad exekúcie, námietky, excindačná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie)

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA