UŽITOČNÉ LINKY

V TEJTO SEKCII NÁJDETE NIEKOĽKO DÔLEŽITÝCH A VYUŽITEĽNÝCH ODKAZOV NA JEDNOTLIVÉ WEBOVÉ PORTÁLY, VEREJNÉ REGISTRE, PORTÁLY SLOVENSKÝCH ČI ZAHRANIČNÝCH INŠTITÚCIÍ, UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE BEŽNÉHO OBČANA, ODKAZY, KDE SI VIETE PREVERIŤ DANÚ OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ MÁ BYŤ VAŠIM BUDÚCIM ZAMESTNÁVATEĽOM, OBCHODNÝM PARTNEROM A INÉ.

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA