Občianske právo

  • vypracovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna, darovacia, zámenná, o dielo a pod.) a listín
  • posúdenie a pripomienkovanie zmlúv
  • spisovanie žalôb a iných podaní
  • zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
  • vlastnícke právo
  • zabezpečenie záväzkov (ručenie, záložné právo)
  • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA