Pracovné právo

  • poradenstvo pre zamestnávateľov alebo zamestnancov pri riešení otázok pracovnoprávnych vzťahoch
  • zmluvy, dohody, výpovede
  • zastupovanie pred súdmi v konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  • nároky z pracovného pomeru a iné.

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA