Správne právo

  • zastupovanie klientov v správnych konaniach (najmä v katastrálnych konaniach, konaniach o priestupkoch pred orgánmi verejnej správy
  • zastupovanie pred správnym súdom vo veciach správneho súdnictva (správne žaloby proti orgánom verejnej správy)

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA