Pozemkové právo

  • príprava kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o zriadení záložného práva
  • právne poradenstvo súvisiace s katastrálnym konaním
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • spracovanie návrhu na vklad, záznamu, poznámky

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA