Rodinné právo

  • rozvod
  • úprava práv a povinností rodičov k deťom (výživné)
  • zvyšovanie, znižovanie a vymáhanie výživného
  • náhradné výživné
  • iné druhy vyživovacích povinností – napr. výživné medzi manželmi a iné
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • určenie otcovstva a zapretie otcovstva

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA