Športové právo

  • poradenstvo a poskytovanie právnych služieb pre športovcov, športové hnutia a zväzy
  • zmluvy súvisiace so športovou činnosťou a reklamné zmluvy (zmluva o reklame, zmluva o charitatívnej reklame..)

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 52 623 564

DIČ: 112 600 9852

Bankové spojenie

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4412 9564 | SWIFT/BIC: TATRSKBX

IBAN: SK81 8330 0000 0021 0249 9243 | SWIFT/BIC: FIOZSKBA